Img 0003
Parafia Melsztyn – Księga Zgonów z lat 1748 – 1779
2024-05-30
Order Virtuti Militari
Kawalerowie Orderu Virtuti Militari pochodzący z Ziemi Zakliczyńskiej
2024-06-01