Michal Grzegorczyk
Michał Grzegorczyk (1893-1951) – uczestnik I wojny światowej w Bośni i na froncie włoskim w latach 1914 – 1918
2024-06-02
04 Mwp 28431 Bojarski Detal 1
Pamięci kpt. Kazimierza Kuby-Bojarskiego, który w Wieczór Wigilijny ucztował u Pana
2024-06-08