Dokumenty źródłowe

Dokumenty źródłowe przydatne do badań historycznych i genealogicznych

2024-04-21

Spis wyborców – 158 osób (na 968 mieszkańców) z Zakliczyna uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu Krajowego w Galicji (I kadencja) w 1861 roku

Obwód: Kraków Gmina: Zakliczyn Powiat: Wojnicz, Ilość mieszkańców: 968 Spis obywateli gminnych i należących do gminy, mających prawo wyborcze. Gmina Zakliczyn ma wybierać dwóch wyborców i […]