Warunki użytkowania

Archiwalia udostępnione w naszym archiwum mogą być powtórnie wykorzystane do celów niekomercyjnych tylko jeżeli są opublikowane na jednej z wolnej licencji np. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl

W takim wypadku Społeczne Archiwum Ziemi Zakliczyńskiej zezwala na wykorzystanie niekomercyjne tylko pod następującymi warunkami:

  • Należy wyraźnie wskazać informację o twórcy / właścicielu materiału zawartą w podpisie do każdego zdjęcia (np. fotografia z archiwum rodziny Kowalskich, fot. Jan Kowalski)

  • Należy oznaczyć miejsce pierwotnej publikacji (Społeczne Archiwum Ziemi Zakliczyńskiej - zakliczyn.org)

  • Należy podać nazwę licencji (np. CC BY-NC 4.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień.

Każdy z naszych darczyńców może zadecydować o warunkach na jakich decyduje się udostępnić zbiory.

Chcesz wykorzystać materiały z naszego archiwum w inny sposób? Skontaktuj się z nami - każdą prośbę rozpatrujemy indywidualnie.