Warunki użytkowania


Archiwalia udostępnione w naszym archiwum mogą być powtórnie wykorzystane do celów niekomercyjnych tylko pod następującymi warunkami:

  • Należy wyraźnie wskazać informację o twórcy / właścicielu materiału zawartą w podpisie do każdego zdjęcia (np. fotografia z archiwum rodziny Kowalskich, fot. Jan Kowalski)

  • Należy oznaczyć miejsce pierwotnej publikacji (Społeczne Archiwum Ziemi Zakliczyńskiej - zakliczyn.org)Każdy z naszych darczyńców może zadecydować o warunkach na jakich decyduje się udostępnić zbiory.

Chcesz wykorzystać materiały z naszego archiwum w inny sposób? Skontaktuj się z nami - każdą prośbę rozpatrujemy indywidualnie.