Maria Z Wladyslawem I Jego Dziecmi 1
Władysław Janicki (1900-1941) – uczestnik Powstań Śląskich
2024-02-11
Zrzut Ekranu 2024 02 21 O 20.12.58
Parafialni proboszczowie starosądeccy – ks. Jakub Jordan Rozwadowski – Wiktor Bazielich
2024-02-21