Piotr Grzegorczyk
kpt. Piotr Grzegorczyk (1894-1968)
2024-06-01
Michal Grzegorczyk
Michał Grzegorczyk (1893-1951) – uczestnik I wojny światowej w Bośni i na froncie włoskim w latach 1914 – 1918
2024-06-02