Lewicki
Non omnis moriar – pamięci dr. Jana Lewickiego – prof. Marek Mietelski
2024-03-15
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zakliczyńskiej
XXI Spotkanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Zakliczyńskiej
2024-03-24