Archiwum rodzinne – Katarzyna Kokosza

Prezentowana kolekcja zdjęć i dokumentów jest efektem moich poszukiwań fotografii rodzinnych, które prowadzę od 2016 roku. Skupia się ona na moich przodkach, ich krewnych, sąsiadach, przyjaciołach, a także na miejscowościach, w których mieszkali. Ta podróż zaowocowała nie tylko wyjątkowym zbiorem archiwaliów, ale też ważnymi dla mnie relacjami z ludźmi o podobnych pasjach. Ponadto poznałam nieznaną dotąd dalszą rodzinę, a także wiele mieszkańców Gminy Zakliczyn i usłyszałam sporo interesujących anegdot od osób, które jeszcze pamiętają moich przodków. Wszystkim osobom spotkanym na tej drodze dziękuję za serdeczność oraz za bezinteresowne udostępnianie kopii tak ważnych dla mnie pamiątek.

Moi dziadkowie - Józef i Emilia Kokoszowie z Filipowic

Rodzina Kokoszów z Filipowic

Rodzina babci Emilii (córki Piotra Janickiego z Filipowic i Marii Zając z Wesołowa)

Rodzina dziadka Józefa (syna Jędrzeja Kokoszy z Woli Stróskiej i Marii Ojczyk z Filipowic)

Wybrane fotografie z mojej kolekcji

Prymicje ks. Władysława Pachoty

Budowa nowego Kościoła w Filipowicach

Dokumentacja zdjęciowa wykonana w większości przez ks. Paprockiego, a udostępniona dzięki uprzejmości ks. Piotra Pabisa oraz mieszkańców Filipowic.