Towarzystwo Miłośników Ziemi Zakliczyńskiej
XXII Spotkanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Zakliczyńskiej
2024-04-29
Płótno 80X60Akryl Ratusz W Zakliczynie 2023
Obrazy Marioli Mazgaj
2024-05-07