No Image Available

Upieniężnienie gospodarstw kmiecych w Małopolsce w latach 1253–1370 – Kamil Radomski

 Kategoria: Małopolska
 Opis:

Praca stanowi próbę opisu funkcjonowania gospodarki czynszowej w Małopolsce. Autor śledzi obecność pieniądza w opłatach miejscowości lokowanych na prawie niemieckim. Główne tezy przedstawionych badań dotyczą wzrostu ilości pieniądza w opłatach, korelacji pomiędzy wysokim czynszem a obecnością miast, a także związku wielu informacji o dziesięcinie pieniężnej z konfliktem o dziesięciny z czasów Kazimierza Wielkiego.

/Opis wydawcy/


 Powrót