No Image Available

Odzież i wnętrza domów mieszczańskich w Polsce w drugiej połowie XVI i w XVII wieku – Magdalena Bartkiewicz

 Kategoria: Galicja, chłopi, mieszczanie, szlachta

 Powrót