No Image Available

Możnowładztwo małopolskie w XIV i w pierwszej połowie XV wieku: studium z dziejów rozwoju wielkiej własności ziemskiej – Stanisław Gawęda

 Kategoria: Małopolska  Wydawca: Uniwersytet Jagielloński  Strony: 167

 Powrót