No Image Available

Młodzież chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1860/61 – 1917/18 – Andrzej Kazimierz Banach

 Kategoria: Kraków, Małopolska, Powiat krakowski  Wydawca: Księgarnia Akademicka  Opublikowano: 1997
 Opis:

Zainteresowanie młodzieży chłopskiej studiami wyższymi na Uniwersytecie Jagiellońskim w drugiej połowie XIX stulecia było następstwem wielkich przemian społecznych, politycznych i kulturalnych, jakie zachodziły na wsi polskiej po zniesieniu poddaństwa i uwłaszczeniu chłopów. Odtąd zniknęły prawne przeszkody na drodze kształcenia młodzieży chłopskiej. Chłop stał się człowiekiem wolnym. Uwłaszczenie stworzyło potencjalne możliwości do usamodzielnienia się ekonomicznego warstwy chłopskiej. Nie zapewniło jednak – zwłaszcza na przeludnionej i biednej wsi galicyjskiej – ani dostatecznych środków materialnych dla rozwoju gospodarstw rolnych i perspektywy związania przez młodzież swego zawodowego życia ze wsią, ani też odpowiednich finansów na pokrycie kosztów kształcenia w mieście.

Stąd młodzież chłopska jedyną szansę na wydobycie się z dotkliwej biedy materialnej widziała w uzyskaniu wyższego wykształcenia, które nie tylko mogło jej zapewnić odpowiednią pozycję zawodową, ale także otwierało możliwości awansu społecznego. Dlatego tę trudną, pełną wyrzeczeń i poświęcenia drogę podjęło aż 3 480 synów chłopskich.

/Opis wydawcy/


 Powrót