No Image Available

Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana profesor Bożenie Wyrozumskiej z okazji 75. rocznicy urodzin – Zenon Piech

 Kategoria: Kraków, Małopolska, Powiat krakowski
 Opis:

Publikacja przygotowana z okazji jubileuszu Bożeny Wyrozumskiej, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez jej przyjaciół, współpracowników oraz uczniów. Składa się z 56 artykułów wybitnych historyków, głównie mediewistów, reprezentujących wiodące polskie ośrodki naukowe. Całość materiału uporządkowano w ośmiu działach, poświęconych m.in. dyplomatyce, miastom, genealogii, heraldyce, Akademii Krakowskiej. Bardzo cennymi dodatkami do wielu artykułów są naukowo opracowane edycje źródeł, zamieszczone w aneksach, a także tablice genealogiczne oraz w sumie ponad 130 ilustracji.

/Opis wydawcy/


 Powrót