No Image Available

Małopolska w PRL. Lata 1945-1970

 Kategoria: Małopolska  Opublikowano: 2012
 Opis:

Małopolska w PRL. Lata 1945-1970 – jest już trzecim tomem serii wydawniczej Małopolska na dawnej fotografii. Albumy, które ukazały się do tej pory, czyli Małopolska przed stu laty 1890-1914 oraz Małopolska w II Rzeczypospolitej, spotkały się z wyjątkowo przychylną oceną czytelników, recenzentów oraz gości zagranicznych, przyczyniając się do propagowania historii i kultury Małopolski, nie tylko w naszym Regionie.

Niniejsza publikacja także dotyczy historii Regionu – po czasach austriackiego zaboru i dwudziestolecia międzywojennego, przedstawia nam okres historii znacznie bliższy, który łatwiej porównać z własnymi przeżyciami i doświadczeniami.

Zamierzeniem Wydawcy było zaprezentowanie w albumie oryginalnych zdjęć, wykonanych w latach 1945-1970 na obszarze dzisiejszego województwa małopolskiego. Tematy zdjęć dobrane zostały tak, by – na ile to możliwe obiektywnie – zilustrować różne aspekty ówczesnego życia, poczynając od krajobrazu, który pozostał po wojnie, z jego zniszczeniami, miejscami kaźni oraz wkraczającymi wojskami polskimi i radzieckimi, poprzez odbudowę zniszczonego kraju, rozwój przemysłu, budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe, sytuację ekonomiczną, handel, spółdzielnie produkcyjne, rolnictwo, sprzęty i maszyny z życia codziennego.

W albumie starano się również ukazać różne oblicza władzy ludowej przejawiające się zarówno w oficjalnych pochodach, wiecach i manifestacjach, wizytach gości zagranicznych jak i działaniach służb mundurowych i represjach politycznych. Swoje miejsce znalazły też tematy takie jak służba zdrowia, szkolnictwo, kultura masowa i sport. Dla pełniejszego wizerunku epoki, koniecznym było także ukazanie życia religijnego w okresie PRL. Album zamykają wizerunki wybitnych osobistości związanych z Małopolską, które trwale zapisały się w historii Polski.

Spośród kilku tysięcy zdjęć, znajdujących się w zbiorach małopolskich muzeów, autorzy starali się wybrać fotografie najciekawsze, zarówno te prywatne, niepublikowane, jak i zdjęcia propagandowe, jasno kojarzone z poprzednim systemem.

Album zawiera blisko 350 fotografii wybranych przez współautorów: Kazimierza Bańburskiego, Janusza Sepioła i Łukasza Sęka. Autorem wstępu jest Janusz Sepioł, były marszałek województwa i autor koncepcji całego cyklu.

/Opis wydawcy/


 Powrót