No Image Available

Lotnicze epizody znad c. k. Tarnowa 1914-1915 – Andrzej Olejko

 Kategoria: Powiat tarnowski, Tarnów  Strony: 128  Tagi: I WŚlotnictwoTarnów |
 Opis:

Praca prof. dr hab. Andrzeja Olejko wyznacza nowy kierunek badań nad zagadnieniem użycia lotnictwa na froncie galicyjskim w początkach wielkiej wojny. Jej dużą zaletą jest baza źródłowa, bowiem Autor w swoich naukowych dociekaniach oparł się w dużej mierze na archiwaliach wiedeńskiego Kriegsarchiv, co powoduje, że ma ona na gruncie polskiej historiografii wymiar pionierski. Ponadto Autor wykazał się wyjątkowo dużą znajomością literatury przedmiotu i złożonej materii techniki lotniczej omawianego okresu.

/opis wydawcy/


 Powrót