Archiwum rodzinne Wojciecha Grzegorczyka – dokumenty

Dom przy ul. Mickiewicza 29

Zakliczyński Cech Rzeźniczy

Spuścizna po ostatnim Mistrzu - Cyprianie Dutkiewiczu

Legitymacja tramwajowa Zofii Flakowicz

Dla rzeczywistych słuchaczy Akademji Sztuk Pięknych w Warszawie

Legitymacja Członkowska Jana Trepy

Legitymacja osobista Ewy Trepy

Związek Strzelecki - oddział w Zakliczynie n/D

Wezwanie płatnicze

Koniec XIX wieku, do Kajetana Flakowicza z Urzędu Podatkowego w Wojniczu

Ex Libris Dunikowskich

Arkusz posiadłości gruntowej Marianny z Przybytniów Dudkiewicz

Koniec XIX wieku. Dotyczy on domu nr 4 przy Rynku w Zakliczynie, współcześnie Rynek 17

Dowód Osobisty Michała Dydyńskiego z Zakliczyna

Legitymacja Poczt i Telegrafów Józefa Dutkiewicza

Postępowanie spadkowe po Kajetanie Flakowiczu z 1895 roku

Rachunek wystawiony na Michała Dydyńskiego

Wystawiony w 1914 roku przez Zjednoczenie Przemysłu Tkackiego z siedzibą we Lwowie

Wyciąg z ksiąg gruntowych Cypriana Dutkiewicza z 1884 roku

Nakaz dostawy mleka i masła

Wystawiony w 1943 przez niemieckie władze okupacyjne na Mieczysława Koteckiego

Karta przemysłowo - podatkowa

Wystawiona w 1942 roku na Mieczysława Koteckiego przez niemieckiego okupanta

Ubezpieczenie nieruchomości z 1942 roku na Teresę Kwiek

Karta przyjęcia do Kasy Chorych

z 1899 roku (Kraków) wystawiona na Antoniego Grzegorczyka

Zgłoszenie się do wojska w związku z I WŚ

Kraków, 1916 - przez Antoniego Grzegorczyka

Karta Kontroli gospodarczego przemiału zboża Konstantego Flakowicza z 1938 roku

Świadectwo Dojrzałości Juliana Niklasa

1945 rok, V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Rodowód wystawiony w Urzeędzie Parafialnym w Zakliczynie nad Dunajcem w 1950 roku

Świadectwo narodzin i chrztu Juliana Nitrasa z Kancelari Parafialnej w Zakliczynie z niemiecką pieczątką z 1942 roku

Decyzja przymusowego przekwaterowania z 1966 roku z Zakliczyna nad Dunajcem

Poszukiwanie poległego we Włoszech podczas I wojny światowej Kazimierza Flakowicza

przez Koło Byłych Żołnierzy AK w Londynie w latach 60-tych XX wieku

Duplikat dekretu dziedzictwa Feliksa Rudlickiego

Metryka urodzenia Michała Dydyńskiego z 1893 roku

Pokwitowanie z 1896 roku

Portret Ewy Trepy namalowany przez Natalię Mroczkowską

Świadectwo szkolne Michała Dydyńskiego z 1895 roku