Rodzina Malik z Woli Stróskiej/Zdoni (i przyjaciele) – Archiwum rodzinne Tadeusza Malika