Rodzina Malik z Woli Stróskiej/Zdoni – Archiwum rodzinne Tadeusza Malika