Archiwum rodzinne Grzegorza Migdała – Dokumenty

Austriacka pożyczka wojenna

8 stycznia 1917, Zakliczyn - Wincenty Migdał

Światectwo miejsca pochodzenia zwierząt

17 grudnia 1938, Zakliczyn - Władysław Migdał

Książeczka płatnicza

1916, Zakliczyn, Wincenty Migdał

Postanowienie Sądu Grodzkiego

7 lipca 1938, Zakliczyn

Referencje z Zarządu Dóbr Stróże

29 czerwca 1896, Stróże - dla kowala Wincentego Migdała

Dekret dziedzictwa

19 marca 1910, Zakliczyn

Skrypt dłużny

12 kwietnia 1935, Rejonowy Komitet Pomocy dla Powodzian w Zakliczynie

Postanowienie Sądu Powiatowego w Zakliczynie

w sprawie wydania mienia

Zabezpieczenie powództwa

29 lutego 1936, Sąd Powiatowy w Zakliczynie

Sąd Powiatowy w Zakliczynie

9 września 1918, Zakliczyn

Arbeitskarte - Karta Pracy

Czesław Migdał, 20 grudnia 1940

Karta Meldunkowa

Czesław Migdał

Nakaz Płatniczy ze Szpitala św. Łazarza w Krakowie

1 kwietnia 1938, na Władysława Migdała z Zakliczyna

Świadectwo Chrztu

18 czerwca 1919, Biała

Ćwiczenia Rachunkowe

Czesław Migdał, Zakliczyn

Kennkarte Anny Migdał z d. Szwarc

Pamiątka 50-letniego jubileuszu kapłaństwa

1857-1907, Jakób Jordan Rozwadowski

Kaligrafia polska

Maria Migdałówna w Zakliczynie

Książeczka wkładkowa

Zakliczyn nad Dunajcem

Ryba Teofil w Zakliczynie

Deklaracya

10 czerwca 1902, Zakliczyn

Książka Robotnicza

Władysław Migdał, Stróże