O nas

„Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyźnie ludzi."

Prezes Zarządu: Wojciech Grzegorczyk
Wiceprezes Zarządu: Tadeusz Malik
Skarbnik: Maria Grzegorczyk

e-mail: milosnicy.zakliczyna@gmail.com
tel: 606 531 627

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zakliczyńskiej

skupia grupę aktywnych społecznie osób zainteresowanych regionem, jego historią, starymi dokumentami, fotografiami oraz wytrwale realizuje zadania określone w regulaminie.

Celem działania Towarzystwa jest utrwalenie pamięci o historii naszej małej Ojczyzny oraz przywoływanie dawnych czasów poprzez dzielenie się ze społecznością lokalną i nie tylko lokalną- wiedzą i materiałami historycznymi. Jest to ważne, by ludzie mogli lepiej poznać swoją historię oraz by mogli lepiej zrozumieć, jak wiele przemian i zmian miejsce, w którym żyją, przeszło przez lata.

„Zakliczyn i okolice na starej fotografii”

Materialnym odzwierciedleniem działań stowarzyszenia są m.in. comiesięczne spotkania, organizowane wycieczki, konkursy, prowadzona Kronika oraz grupa na facebooku „Zakliczyn i okolice na starej fotografii”, na której „drugie życie” dostają licznie dodawane stare zdjęcia.

Zbieranie starych fotografii i dokumentów związanych z historią miasta oraz udostępnianie ich szerszej społeczności jest bardzo cenną inicjatywą

Stare zdjęcia to nie tylko historia pokazana obrazem, ale również pamiątka po naszych przodkach, po ludziach, którzy kiedyś zamieszkiwali nasze miasto i okolicę. Przyglądając się tym zdjęciom, możemy zobaczyć, jak zmieniło się otoczenie, jakie budynki nie przetrwały dzisiejszych czasów, ale co najważniejsze, możemy zobaczyć, jak kiedyś żyli nasi przodkowie i jakie były ich obyczaje. Dzięki takim inicjatywom młodsze pokolenia mają szansę poznać historię swojego miasta i zobaczyć, znacznie się ono zmieniło na przestrzeni lat.

Scroll to Top